1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

„Bezpiecznie online-Działajmy razem”

Regulamin Konkursu Wiedzy Informatycznej Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

„Bezpiecznie online-Działajmy razem”

  

§ 1

Cel konkursu:

- popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie,

- uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu,

- propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodzieży,

 - zachęcenie do twórczego działania, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

- kształtowanie właściwych postaw zachowania,

§ 2

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej.

§ 3

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

§ 4

Zgłoszenia do konkursu przesyła każdy uczestnik indywidualnie do p. Justyna Gajowy poprzez dziennik elektroniczny najpóźniej do 9 lutego 2021r do godziny 14:00.

§ 5

Konkurs odbędzie się 10 lutego o godzinie 14:30.

Przed konkursem należy dołączyć do wideokonferencji 10 lutego br. o godzinie 14:20 w celu potwierdzenia swojego uczestnictwa oraz omówienia spraw organizacyjnych.

Każdy uczestnik, który zgłosi się do udziału w konkursie w wyznaczonym terminie otrzyma link do testu. Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieli 45 minut.

§ 6. 1.

Zakres wiedzy, obowiązującej na konkursie:

- treści nauczania z informatyki w szkole podstawowej

- treści związane z bezpieczeństwem w Internecie (www.dbi.pl);

§ 6.2.

Konkurs składa się z testu wielokrotnego wyboru zawierającego 30 pytań. Do każdego pytania będą podane 4 odpowiedzi, z których przynajmniej jedna będzie prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za złą odpowiedź uczeń traci 1 punkt, za brak odpowiedzi liczba punktów się nie zmienia. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje na start 60 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia 120.

§ 6.3.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania.

Dla najlepszych przewidziano dyplomy laureata orz nagrody rzeczowe.

 

 

   

Joomla templates by a4joomla