1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Dzień Bezpiecznego Internetu

6 lutego obchodzimy
Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem
„Tworzymy Kulturę Szacunku W Sieci”

1poradlRodziców
   dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.

Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy – www.sieciaki.pl). Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.

Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.

Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.

Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.

Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.

Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.

Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.

Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie www.dzieckowsieci.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.

Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

 Przydatne strony:

www.sieciaki.pl

www.fdn.pl
www.saferinternet.pl
www.dbi.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.helpline.org.pl
www.dyzurnet.pl

KAMPANIA "UWAŻNI RODZICE"

Drodzy rodzice pragniemy zwrócić uwagę na kampanię o nazwie „Uważni Rodzice” realizowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Jej tematem przewodnim jest rola rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online. Przekazy kampanii koncentrują się na problemie uwodzenia dzieci w sieci zaś hasło kampanii brzmi: „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”

Głównym elementem kampanii jest film udostępniany w sieci a materiały towarzyszące akcji – broszura, strona internetowa, artykuły w prasie i internecie – pokazują, czym jest uważne rodzicielstwo i jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka online.

 Więcej informacji o kampanii oraz film dostępne są pod adresem http://uwaznirodzice.pl/

"Zostań znajomym swojego dziecka"

"Zostań znajomym swojego dziecka" to projekt adresowany do rodziców i opiekunów w celu zachęcenia ich do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności.

Dzieci coraz więcej czasu spędzają w internecie, wykorzystując do tego urządzenia mobilne, którymi posługują się często bieglej niż dorośli. Cyfrowy świat to ich rzeczywistość. Dlatego kontakt rodzica z dzieckiem w tym obszarze może być trudniejszy. Warto być z dzieckiem i przy dziecku, kiedy stawia pierwsze kroki w internecie. Pokazać, co można ciekawego robić w sieci, nauczyć najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Po prostu być. Hasło „Zostań znajomym swojego dziecka” zachęca rodziców i opiekunów do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności.

Na projekt składają się krótkie animowane filmy, które w lekki, atrakcyjny sposób zachęcają dorosłych do włączenia się w internetowe życie dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności. Prezentują także najważniejsze zagrożenia, na jakie mogą natrafić dzieci podczas poruszania się w sieci. http://www.saferinternet.pl/pl

 Zapraszamy do obejrzenia filmów.

Film 1. Niebezpieczne kontakty

Film 2. Programy kontroli rodzicielskiej

 Film 3. Zdrowy balans pomiędzy aktywnością w sieci i poza nią

Film 4. Niebezpieczne i szkodliwe treści

Film 5. Wzajemne uczenie się nowinek technologicznych

Film 6. Co za dużo to niezdrowo (problem nadmiernego otaczania najmłodszych dzieci przez urządzenia cyfrowe)

Film 7. Na komputerze świat się nie kończy (problematyka uzależnienia od internetu)

Film 8. Cyberprzemoc jest realna (problematyka cyberprzemocy wśród nastolatków)

Film 9. Dzieci też mają prywatność (kwestia naruszania prywatności dzieci przez rodziców)

Film 10. Nie można wierzyć we wszystko (promujący krytyczne podejście do treści znalezionych w internecie)

 

 

Bezpieczna Zima 2016

Drodzy rodzice!

Jeżeli wasze dzieci spędzają ferie zimowe w miejscu zamieszkania:

 • zapewnijcie swoim pociechom opiekę i okażcie im zainteresowanie,
 • aktywnie uczestniczcie w wypełnianiu im czasu wolnego, interesujcie się, gdzie i z kim spędzają wolny czas – wypytujcie o to, co robią i gdzie przebywają np. gdzie mieszkają ich koledzy i koleżanki,
 • przypominajcie im zasady ostrożności podczas zabawy, szczególnie w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych, rzek i jezior, a także ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych miejsc.

Przestrzegajcie dzieci aby:

 • nie opowiadały osobom obcym o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym,
 • nie otwierały drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników (rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków),
 • nie wsiadały do samochodów osób nieznajomych,
 • nie nawiązywały kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi np. słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer.

Wymagajcie od dzieci aby:

 • zawsze informowały Was, gdzie będą przebywać,
 • nie oddalały się zbyt daleko od domu,
 • unikały miejsca grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe,
 • nie bawiły się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych, takich jak: tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany

PAMIĘTAJCIE !

 • Aby zapewnić dzieciom opiekę osób zaufanych,
 • Aby pozostawić w domu numery telefonów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe lub 112,
 • Aby przekazać zaufanemu sąsiadowi klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otwarcia drzwi w przypadku wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania.

 Żródła:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/Bezpieczne_Ferie_2016.html

http://www.szczecin.policja.gov.pl/szm/dzialania-policji/profilaktyka/akcje-profilaktyczne/1900,Bezpieczne-ferie-2016.html

LOGOPEDA

Szanowni Rodzice!

       Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. 

„Jak pomóc dziecku w nauce”

W listopadzie 2016 r.  w Zespole Szkół im. Gen. F. Kleeberga  w Woli  Gułowskiej odbyło się zebranie ogólne rodziców z dyrektorem szkoły. Przedstawiona została również prezentacja: „Jak pomóc dziecku w nauce?” przygotowana przez p. Elżbietę Stempniak.

W trakcie prezentacji omówiona została rola nie tylko nauczyciela i ucznia, ale również szczególnie ważna rola rodzica w edukacji dzieci i młodzieży, przedstawione zostały postawy rodzicielskie wg . M. Ziemskiej, a także przykłady, jakimi rodzice mogliby się kierować, pomagając swoim dzieciom w nauce np. „Interesować  się postępami dziecka”, „Wspierać, ale nie wyręczać”, „Mądrze motywować”, „Doceniać osiągnięcia”, „Nie pozwalać, aby dziecko źle mówiło o sobie”, „Budować w dziecku poczucie własnej wartości”. Podkreślono także, iż nauczyciel jest sprzymierzeńcem RODZICA w wychowaniu dziecka, a nie wrogiem, dlatego też  rodzic powinien utrzymać stały kontakt ze szkołą, współpracować z nauczycielami i wychowawcą, bez względu czy dziecko osiąga sukcesy, czy też ponosi porażki.

 

Zajęcia otwarte w przedszkolu

Serdecznie zapraszamy rodziców przedszkolaków  grupy młodszej i starszej Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej na zajęcia otwarte dla rodziców. Zajęcia odbędą się 30 listopada (środa) 2016 r., o godz. 10.00 w salach przedszkolnych.

 

                                                   Dyrektor i Zespół Nauczycieli Przedszkola

Dzień otwarty - dyżur konsultacyjny nauczycieli i specjalistów

Serdecznie zapraszamy rodziców na indywidualne konsultacje z nauczycielami w pierwsze wtorki miesiąca od godziny 15:30 do 17:00. Najbliższe spotkane odbędzie się 6 grudnia 2016 r.

W programie spotkania:

 • przekazanie informacji o przewidywanych ocenach półrocznych, 
 • Kiermasz Edukacyjny - prezentacja aktualnej oferty dydaktycznej szkoły,
 • wystawa prac plastycznych uczniów,
 • konsultacje z psychologiem, pedagogiem, oligofrenopedagogiem.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół im. Gen. F. Kleeberga

w Woli Gułowskiej

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 9 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w Zespole Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej   odbędzie się zebranie ogólne rodziców z dyrektorem szkoły. W programie warsztaty  dla rodziców: „Jak pomóc dziecku w nauce?”

 

Serdecznie zaprasza

Dyrektor Zespołu Szkół

im. Gen. F. Kleeberga

w Woli Gułowskiej

Harmonogram spotkań w dniu 9 listopada 2016 r. rodziców z wychowawcami:

Szkoła Podstawowa:

·         „0a”     godz. 13:30 wychowawca p. Ewa Cąkała;

·        „0b”      godz. 13:30 wychowawca p. Marta Wesołowska-Kardas;

·         1          godz. 14:00 wychowawca p. Ewa Madoń;

·         2          godz. 14:00 wychowawca p. Elżbieta Gontarz;

·         3a        godz. 14:00 wychowawca p. Małgorzata Białecka;

·         3b        godz. 14:00 wychowawca p. Katarzyna Osowiec;

·         4          godz. 15:40 wychowawca p. Aneta Pietruszka;

·         5          godz. 15:40 wychowawca p. Anna Kozak;

·         6          godz. 15:40 wychowawca p. Danuta Królik;

Gimnazjum:

·         1          godz. 16:00 wychowawca p. Agnieszka Wójtowicz;

·         2          godz. 16:00 wychowawca p. Grażyna Józwik;

·         3          godz. 16:00 wychowawca p. Jolanta Goleń.

 

 

Joomla templates by a4joomla