1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane

w Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

w ramach realizacji projektu:

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej 

w Woli Gułowskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020

Nr

Nazwa zajęć

Liczba grup

1.       

Język angielski – zajęcia rozwijające

2

2.       

Język angielski – zajęcia wyrównawcze

2

3.       

Zajęcia z języka niemieckiego

1

4.       

Zajęcia matematyczne - kreatywne myślenie

2

5.       

Zajęcia matematyczne - myślenie analityczne

5

6.       

Matematyka - zajęcia wyrównawcze

7

7.       

Informatyka

3

8.       

Chemia zajęcia rozwijające

1

9.       

Biologia zajęcia - rozwijające

2

10.   

Przyroda

1

 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. F. KLEEBERGA W WOLI GUŁOWSKIEJ

W  ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

GODZINA

NAZWA ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

PONIEDZIAŁEK

11:55-12:40

Zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej

Elżbieta Gontarz

11:55-12:40

Zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Osowiec

11:55-12:40

Zajęcia taneczne

Marta Wesołowska-Kardas

14:25-15:10

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Danuta Królik

14:25-15:10

Zajęcia dodatkowe z historii

Ewa Bancerz

14:25-15:10

SKS

Danuta Gontarz

14:25-15:10

SKS

Aneta Pietruszka

WTOREK

11:55-12:40

Zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej

Elżbieta Gontarz

11:55-12:40

Zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Osowiec

12:45-13:30

Zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Białecka

14:25-15:10

SKS

Elżbieta Jazurek

ŚRODA

11:55-12:40

Zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Madoń

11:55-12:40

Zajęcia szachowe

Aneta Pietruszka

13:35-14:20

Koło muzyczne

Mariusz Gajda

14:25-15:10

Koło muzyczne

Mariusz Gajda

CZWARTEK

11:55-12:40

Zajęcia szachowe

Aneta Pietruszka

11:55-12:40

Zajęcia taneczne

Marta Wesołowska-Kardas

13:35-14:20

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

Agnieszka Wójtowicz

13:35-14:20

Koło muzyczne

Mariusz Gajda

14:25-15:10

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Danuta Królik

PIĄTEK

11:55-12:40

Zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Białecka

11:55-12:40

Zajęcia szachowe

Aneta Pietruszka

13:35-14:20

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Ewelina Kurek

13:35-14:20

14:25-15:10

Zajęcia polonistyczne z elementami dramy

Anna Kozak

 

 OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW

GIMNAZJUM

W  ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

GODZINA

NAZWA ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

PONIEDZIAŁEK

13:35-14:20

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

Agnieszka Wójtowicz

 

14:25-15:10

SKS

Aneta Pietruszka

WTOREK

14:25-15:10

Zajęcia dodatkowe z historii

Ewa Bancerz

14:25-15:10

SKS

Elżbieta Jazurek

ŚRODA

14:25-15:10

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Przemysław Sala

CZWARTEK

13:35-14:20

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

Agnieszka Wójtowicz

14:25-15:10

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Przemysław Sala

14:25-15:10

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego

Małgorzata Bernat


  

Joomla templates by a4joomla