1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Pierwsza pomoc

Sposób postępowania na miejscu zdarzenia:

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/panstwowe-ratownictwo-medyczne/pierwsza-pomoc/sposob-postepowania-na-miejscu-zdarzenia/

Sposób postępowania w wybranych nagłych przypadkach:

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/panstwowe-ratownictwo-medyczne/pierwsza-pomoc/sposob-udzielania-pierwszej-pomocy-w-wybranych-naglych-wypadkach/

Gra edukacyjna pierwsza pomoc BLS / AED:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/gra-pierwsza-pomoc

Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć 2 – 3 krotnie dzięki zastosowaniu tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nazywanej popularnie masażem serca i sztucznym oddychaniem). Niestety obecnie pierwszej pomocy udziela się w przypadku 1 na 5 nagłych zatrzymań krążenia. Dlaczego? Podstawowym problemem jest brak wiedzy w społeczeństwie na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy

O tym, że jest to wiedza przydatna, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy wyobrazić sobie, że w twojej obecności ktoś z najbliższej rodziny doznaje zatrzymania akcji serca. Aby zdobyć niezbędne umiejętności, najlepiej wziąć udział w specjalnym kursie pierwszej pomocy. Nie każdy jednak ma na to czas i możliwości, ponadto wiedza zdobyta w wyniku kursu po jakimś czasie jest zapominana

Stąd dobrym rozwiązaniem jest nauczenie się zasad pierwszej pomocy dzięki edukacyjnej grze internetowej. Przykładem może być gra „pierwsza pomoc” .

Dzięki większej wiedzy na temat resuscytacji można byłoby uratować rocznie ok. 100 000 Europejczyków. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy ktoś obok dozna nagłego zatrzymania krążenia. Warto więc zagrać w grę, sprawdzić swoją wiedzę i – w razie potrzeby – poszukać kursu pierwszej pomocy, aby podnieść swoje kwalifikacje.

Joomla templates by a4joomla