1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

Deklaracja dostepności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkola.wolagulowska.pl.

·         Data publikacji strony internetowej: 2011-04-19

·         Strona aktualizowana jest na bieżąco.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 •  zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,
 •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 •  zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab oraz Enter.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 •  Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

·         Deklarację sporządzono dnia: 2020 – 09 - 22

·         Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: --------

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej szkola.wolagulowska.pl. w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.szkola.wolagulowska.pl spełnia wymagania w 99,88% (/en/pagecheck2.0/?uuid=8035b832-25fe-47e0-9f3f-d446209267fc).

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

·         Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Sala.

·         E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Telefon: 257556259

Każdy ma prawo:

 •  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym znajduje się domofon.
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

21-481 Wola Gułowska, Wola Gułowska 60

Tel.: 25 755 02 08

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.szkola.wolagulowska.pl

 

Joomla templates by a4joomla