1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Rekrutacja do Przedszkola w Woli Gułowskiej 2019/2020

 

Szanowni Rodzice,

          Już dzisiaj zapraszamy Wasze dzieci w wieku od 3 do 6 lat do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej.  1 września 2019 r. nasze przedszkole zyska zupełnie nowe oblicze. Wójt Gminy Adamów  Karol Ponikowski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Metrum ¾ - czyli dlaczego dzieci lubią Maję”, którego całkowita wartość wynosi 726 235,00zł (kwota dofinansowania: 609 990,00zł.). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

          Projekt przewiduje zupełną przebudowę istniejącego przedszkola. Obecne sale zostaną powiększone, każda z nich będzie posiadać własną toaletę, a całe przedszkole zostanie oddzielone od szkoły podstawowej. Wszystkie sale zyskają nowoczesne wyposażenie, m.in. meble, zabawki, pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej, zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Dzieci będą mieć możliwość korzystania z dużego monitora interaktywnego oraz interaktywnej podłogi dedykowanej do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Przedszkole będzie dysponować również dużą szatnią dla dzieci.

          Jedną z najważniejszych informacji dla rodziców jest fakt, iż ich dzieci będą mieć możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach dodatkowych takich jak:

  •  gimnastyka korekcyjna;
  • muzykoterapia;
  • zajęcia sportowe;
  •  arteterapia (terapia poprzez sztukę);
  •  zajęcia integracji sensorycznej.

        Zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej będą realizowane z wykorzytaniem takich metod nauczania jak m.in. glottodydaktyka oraz „Dziecięca matematyka”. W każdej grupie przedszkolnej zostanie zatrudniona pomoc nauczyciela. Zapewniamy odpowiednie wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych, również w zakresie zajęć rewalidacyjnych. Zatrudniamy pedagoga, psychologa oraz logopedę.

Dodatkowo Wasze dzieci będą mogły wziąć udział w bezpłatnych wycieczkach, m.in. do zoo, teatru, kina, sali zabaw, Parku Jurajskiego.

Przedszkole pracuje od godz. 7:00 do  godz. 15:00. Istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy przedszkola w zależności od potrzeb rodziców. Oferujemy pełne wyżywienie.

Skorzystaj z naszej oferty! Twoje dziecko będzie u nas bezpieczne. Zapraszamy równiez dzieci spoza Gminy Adamów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30.

Dokumenty rekrutacyjne:

Harmonogram i wnioski rekrutacyjne

 

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram wprowadzono Zarządzeniem nr 13/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 19 lutego 2019 r.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Od 1 kwietnia 2019 do 26 kwietnia 2019 r.

Od 21 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r.

Składanie w sekretariacie szkoły wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wnioski oraz załączniki są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://szkola.wolagulowska.pl/).

Od 6  maja 2019 r. do 10 maja 2019 r.

Od 27 maja 2019 r. do 29  maja 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 maja 2019 r.

30 maja 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r.

Od 3 czerwca 2019 do 5 czerwca 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

20 maja 2019 r.

7 czerwca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej lub Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację należy złożyć w terminie od  21 marca 2019 r. do 29 marca 2019r.  w sekretariacie szkoły.

Wnioski rekrutacyjne oraz deklaracje kontynuowania  wychowania przedszkolnego będą dostępne na stronie internetowej szkoły http://szkola.wolagulowska.pl oraz w sekretariacie szkoły po 15 marca 2019 r.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 7:30-15:30.

nr telefonu (25) 755 02 08

szkola.wolagulowska.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1. Szczegółowe zasady rekrtutacji

2. Wniosek rekrutacyjny

 

 

Joomla templates by a4joomla