Aktualności

Atrakcyjne lekcje poza szkołą

Odsłony: 692

     Uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Woli Gułowskiej podczas wycieczki szkolnej uczestniczyli w zintegrowanych lekcjach biologii, geografii, chemii i doradztwa zawodowego.

      Pierwszym etapem wycieczki była  Kopalnia Węgla ,,Bogdanka”. Zajęcia rozpoczęły się  wykładem o pochodzeniu, rodzajach oraz znaczeniu węgla w przyrodzie i gospodarce człowieka, a także o większym znaczeniu odnawialnych źródeł energii.

       Następnie uczniowie przeszli do sal edukacyjnych, gdzie mieli okazję zapoznać się  z powstaniem i rozwojem kopalni, górniczym strojem  roboczym z  niezbędnym wyposażeniem w pracy pod ziemią, strojem galowym oraz tradycjami górniczymi. Obejrzeli film o codziennej pracy w kopalni oraz gamie zawodów związanych z kopalnią. Nie odbyło się bez pytań, które dotyczyły ścieżki edukacyjnej i płacach w kopalni. Zajęcia zakończyły się konkursem z nagrodami.

       Drugim etapem wycieczki były zajęcia w Poleskim Parku Narodowym. Piękna pogoda sprzyjała wędrówce po szlaku ,,Dąb Dominik’’ i możliwości zobaczenia unikatowych roślin jak rosiczka, bagno zwyczajne, wełnianka. Dużą atrakcją na szlaku było zarastające przez torfowce  jezioro Moszne, gdzie uczniowie mogli zobaczyć, jaką moc mają bagna.  Wiele wiadomości  pozyskali w Muzealnym Ośrodku Dydaktycznym w Starym Załuczu, w którym zgromadzono eksponaty przyrodnicze, archeologiczne, etnograficzne i historyczne a także prezentujące dziedzictwo kulturowe Podlasia. Poleski Park Narodowy to między innymi żółwie błotne, które można było wypatrzeć w oczku wodnym.