1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

Zaproszenie

Zapraszamy uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum do udziału w 

II WEWNĄTRZSZKOLNYM TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

19.03.2019

 

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR

Organizatorami turnieju są nauczyciele wychowania fizycznego.

2. CEL ORGANIZOWANIA TURNIEJU

a) popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży,

b) aktywny wypoczynek,

c) dobra zabawa wszystkich uczestników turnieju,

d) krzewienie sportowej rywalizacji w duchu „fair play”,

e) wyłonienie najlepszych zespołów, graczy.

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU

Turniej odbędzie się 19 marca  2019 r. w  Zespole Szkół w Woli Gułowskiej

4. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

a) warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie zgłoszenia do 15 marca 2019r.,

b) zgłoszenia są przyjmowane na karcie zgłoszeń,

c) w turnieju mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie gimnazjum i klasy VIII, VII,

d) w skład drużyny wchodzi min. 6 zawodników + 1 osoba rezerwowa (w tym drużyna składa się po dwóch zawodników/ zawodniczek z każdej klasy),

e) drużyna powinna posiadać: swoją nazwę, wyznaczonego kapitana,

f)liczba drużyn jest nie ograniczona,

g) zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

5. SYSTEM ROZGRYWEK

a)system rozgrywania turniejów jest uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn,

b) harmonogram i system rozgrywek zostanie przedstawiony uczestnikom w dniu turnieju.

6. SPRAWY DYSCYPLINARNE

a) zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:

zawodnik/drużyna nie stawi się do zawodów lub spóźni się więcej niż 5 minut;

drużyna stawi się do rozpoczęcia ze zbyt małą liczbą zawodników;

drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania;

b) drużyna będzie wykluczona z turnieju za niesportowe zachowanie przez zawodników.

c) dyskwalifikacja powoduje, że dotknięta nią drużyna lub jej członkowie nie mogą brać udziału w dalszej części rozgrywek;

d) strata piłki następuje, gdy zawodnik używa piłki w niewłaściwy sposób;

e) po utracie piłki podajemy ją dołem do przeciwnej drużyny. 

7. STRUKTURA GRY

Punkt zdobywa zespół, który umieści piłkę w polu przeciwnika, jeżeli przeciwnik popełni błąd lub gry zespół straci piłkę.  Każda akcja kończy się punktem. Zasadą jest, że piłkę zagrywa drużyna zdobywająca punkt. Set wygrywa drużyna, która zdobędzie 25 punktów, chyba, ze wynik wynosi 24-24, wtedy gra się do zdobycia przewagi dwóch punktów przez jedną z drużyn. Specjalnym setem jest tzw. „tie break”, który kończy się po zdobyciu 15stego punktu. Zespół wygrywa mecz, jeżeli wygra 3 sety. W przypadku wyniku 2-2 w setach, rozgrywany jest wspomniany tie break. Zawodnicy muszą zajmować określone na boisku pozycje. Trzech z nich znajduje się w linii obrony, a trzech w linii ataku. Zawodnik z linii obrony musi znajdować się dalej od siatki, niż jego odpowiednik z linii ataku. Podczas przejęcia zagrywki następuję rotacja zawodników, czyli ich przesunięcie o 1 pozycję dalej według wskazówek zegara.

8. PRZEBIEG GRY

Piłka jest w grze, gdy zostanie zagrana przez zawodnika zagrywającego. Piłka jest poza grą, gdy sędzia przerywa akcję gwizdkiem. Piłka jest w boisku, kiedy dotyka jego powierzchni, a jest autowa, gdy dotyka powierzchni innej niż pole gry. Każdy zawodnik może odbić piłkę tylko raz, chyba że między jego odbiciami, piłkę odbija inny zawodnik. Zawodnicy nie mogą dotykać siatki, ani przekraczać linii środkowej. Jest to traktowane jako błąd. Podczas zagrywki piłka musi zostać uderzona dowolną częścią ręki podczas jej podrzucenia lub opuszczenia. Zawodnik podczas wykonywania zagrywki musi znajdować się poza linią 9 metra. Za atak uznaje się wszystkie zagrania, które kierują piłkę na stronę rywala oprócz zagrywki i bloku. Zawodnik linii ataku może atakować piłkę znajdującą się nad jego polem  gry, natomiast linii obrony podczas, gdy piłka znajduję się na dowolnej wysokości poza polem ataku. Zawodnik linii obrony podczas ataku nie może przekroczyć linii trzeciego metra. Podczas zagrywki, drużyna przeciwna nie może atakować bezpośrednio piłki, musi nastąpić rozegranie. Blokowanie polega na zablokowaniu piłki atakowanej przez przeciwnika poprzez wyciągnięte ręce. W bloku może uczestniczyć maksymalnie trzech zawodników z linii ataku. Podczas bloku nie można dotknąć siatki, ani przełożyć rąk na drugą stronę siatki.

9. PRZERWY W GRZE

Każdy zespół ma prawo do przerwy na odpoczynek po zakończeniu seta. Po zakończeniu każdego seta  następuje zmiana pola.

10. SĘDZIOWIE

a) mecze turnieju prowadzą sędziowie – nauczyciele wychowania fizycznego b)regulamin turnieju zobowiązuje wszystkich sędziów do: nienagannego wypełniania obowiązków sędziego, reagowania na wszelkie objawy niesportowego zachowania zawodników bądź drużyn.

11. NAGRODY

a) wyniki turnieju  z przebiegu rozgrywek zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń,

b) za zajęcia I, II i III miejsca zespoły otrzymają oceny cząstkowe z wychowania fizycznego,

c) wszystkie drużyny otrzymają okolicznościowe dyplomy.

10. UWAGI KOŃCOWE

a) organizator turnieju; zapewnia warunki do przeprowadzenia rozgrywek, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe nie z jego winy, nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz hali,

b) drużyna ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników bądź osoby im towarzyszące,

c) zawodnicy oraz drużyny uczestniczące w rozgrywkach, obowiązani są do zapoznania się z regulaminem, przestrzegania jego postanowień i przestrzegania przepisów gry,

d) w przypadku zmiany regulaminu startujące drużyny zostaną o tym powiadomione,

e) w sprawach spornych nie objętych regulaminem decyzje podejmuje organizator.


 

Joomla templates by a4joomla