1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram wprowadzono Zarządzeniem nr 13/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 19 lutego 2019 r.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Od 1 kwietnia 2019 do 26 kwietnia 2019 r.

Od 21 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r.

Składanie w sekretariacie szkoły wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wnioski oraz załączniki są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://szkola.wolagulowska.pl/).

Od 6  maja 2019 r. do 10 maja 2019 r.

Od 27 maja 2019 r. do 29  maja 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 maja 2019 r.

30 maja 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r.

Od 3 czerwca 2019 do 5 czerwca 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

20 maja 2019 r.

7 czerwca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej lub Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację należy złożyć w terminie od  21 marca 2019 r. do 29 marca 2019r.  w sekretariacie szkoły.

Wnioski rekrutacyjne oraz deklaracje kontynuowania  wychowania przedszkolnego będą dostępne na stronie internetowej szkoły http://szkola.wolagulowska.pl oraz w sekretariacie szkoły po 15 marca 2019 r.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 7:30-15:30.

nr telefonu (25) 755 02 08

szkola.wolagulowska.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1. Szczegółowe zasady rekrtutacji

2. Wniosek rekrutacyjny

 

Joomla templates by a4joomla