1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

Rozwijamy kompetencje kluczowe

    Rozwijamy  kompetencje kluczowe uczniów to dwuletni cykl zajęć prowadzonych w naszej szkole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

     Wśród szeregu zajęć są zajęcia z przyrody i zajęcia rozwijające z biologii. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i uzdolnień w zakresie kompetencji kluczowych, jak również zwiększenie skuteczności nauczania poprzez stosowanie aktywnych metod i różnych form pracy. Innymi celami są rozbudzanie pasji badawczej, rozbudzenie ciekawości otaczającego świata i współpraca w grupie. Na zajęciach uczniowie pracują z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych dzięki udziałowi w programie np. komputery, tablice interaktywne, klucze do oznaczania roślin i zwierząt i inne.

Oto niektóre z zajęć.

Świat w powiększeniu, czyli obserwacje za pomocą mikroskopu.

     Uczniowie doskonalili umiejętność mikroskopowania. Poznali techniki mikroskopowania, wykonywali samodzielnie preparaty oraz oglądali gotowe preparaty. Wcześniej przygotowywali hodowle np. pantofelka.

 

Składniki odżywcze i ich funkcja.

    Na zajęciach uczniowie wykonali plakaty dotyczące źródeł, znaczenia, skutków nadmiaru i niedoboru poszczególnych składników.

W drugiej części zajęć  wykrywali składniki pokarmowe w poszczególnych pokarmach.

 

Od komórki do organizmu.

    Zajęcia dotyczyły budowy organizmu ludzkiego. Uczniowie zaszeregowali człowieka w systematyce. Następnie przyporządkowywali narządy do układów narządów, zapoznawali się z ich rolą i lokalizowali narządy na sylwetce człowieka.

 

Parki narodowe w Polsce.

    Zajęcia warsztatowe, poświęcone  formą ochrony przyrody ze szczególnym naciskiem na parki narodowe. W ramach tych zajęć uczniowie poznali parki narodowe w naszym kraju. Korzystając z Internetu, księgozbioru z biblioteki szkolnej wykonali i zaprezentowali prezentacje multimedialne wybranego parku narodowego, które zaprezentowali  wykorzystując tablicę interaktywną.

 

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

     Celem zajęć było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie uczyli się, jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, krwotoku z nosa, oparzenia, złamania i urazu stawów, wstrząśnienia mózgu oraz urazach głowy i kręgosłupa. Pod opieką nauczyciela dokonywali oceny stanu zdrowia poszkodowanego, uczyli się  jak skutecznie wezwać pomoc. Wykorzystując fantom  uczyli się, jak pomóc rannemu, który nie oddycha. Zajęcia uświadomiły dzieciom, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.

 

 

Joomla templates by a4joomla