1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

UWAGA RODZICE !!!

UWAGA RODZICE !!!

 

Dzieci urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, na wniosek rodziców (zał. nr 1), złożony do 31 marca 2016r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej, na wniosek rodziców (zał. nr 2), złożony do 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie drugiej szkoły podstawowej.

Dziecko, którego rodzice złożą wniosek o kontynuację nauki w klasie I albo II nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu odpowiednio do klasy II bądź III, a tym samym nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. Natomiast od 01 września 2016 roku rozpoczyna naukę odpowiednio w klasie I bądź w klasie II.

 Decyzja o kontynuowaniu nauki w tej samej klasie należy wyłącznie do rodziców ucznia.

Wniosek o umożliwienie kontynuowania nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/17 w obecnej szkole.

Wniosek o umożliwienie kontynuowania nauki w roku szkolnym 2016/17 w drugiej klasie.

 

Joomla templates by a4joomla