1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

„Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112"

„Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112"

Pierwsza Nagroda

Kamila Pikuła - Szkoła Podstawowa

im. Generała Franciszka Kleeberga

w Woli Gułowskiej

Kategoria

I – kreatywna instrukcja obsługi numeru alarmowego 112

 

     500 uczniów ze 150 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego przyjęło zaproszenie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki do wzięcia udziału w organizowanym przez niego konkursie „Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112”.

     Celem konkursu, nad którym patronat objęli: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński - było uwrażliwienie mieszkańców naszego regionu na udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi oraz na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i życie innych ludzi, promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112 oraz kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112, a także rozwijanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

     W dniach  8-9 lutego 2022 r. komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac, kierując się kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy oraz jej wartości merytoryczne i artystyczne. Przyznano Grand Prix, 17 nagród oraz 26 wyróżnień.

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla