1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

Tydzień Profilaktyki

W dniach 28.02 - 04.03.2022  r. w naszej szkole obył się  Tydzień Profilaktyki.

     Głównym celem organizacji powyższego tygodnia była popularyzacja idei profilaktyki w szkole, uświadomienie szkodliwości używek, podkreślenie wartości postaw abstynenckich, asertywnych,  przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy oraz propagowanie  aktywnego zdrowego stylu życia.

Tydzień Profilaktyki był dopełnieniem dotychczasowych działań prowadzonych przez zespół do spraw profilaktyki, wychowawców i nauczycieli. Każdego dnia uczniowie ubrani w określony kolor mogli znaleźć dla siebie coś interesującego i miłego.

28.02.2022

PONIEDZIAŁEK - uzależnienia - czarny

1. Scenki odgrywane przez uczniów dotyczące postaw asertywnych podczas zajęć wychowania fizycznego.

 

01.03.2022 

WTOREK – internetowe dylematy- żółty

  1. Dzień bez używania telefonu komórkowego w szkole.
  2. Zajęcia informatyczne dotyczące cyberprzemocy, hejtu, praw autorskich, odpowiedzialności prawnej nieletnich, nadużywanie internetu.

   02.03.2022

ŚRODA – zdrowie psychiczne – niebieski

  1. Zajęcia z wychowawcą dotyczące pozytywnego myślenia .
  2. Akcja szkolna ,,Strój na opak”. Uczniowie tego dnia mogli ubrać się w ,, dowolny strój”.
  3.  Dzień bez kartkówek, sprawdzianów, odpytywania.
  4. Spotkania z pielęgniarką

03.03.2022

CZWARTEK – aktywność fizyczna - czerwony

  1. Konkurencje sportowe na zajęciach wychowania fizycznego.
  2. Omówienie wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka

04.03.2022

PIĄTEK – zdrowe odżywianie , ekologia - zielony

  1. .Podczas zajęć techniki uczniowie wykonali piramidy zdrowego żywienia natomiast podczas zajęć wychowania fizycznego tworzyli wierszyki o zdrowym odżywianiu.
  2. Prezentacja prac na korytarzu szkolnym

    Uczniowie wszystkich klas brali  aktywny udział w działaniach podczas Tygodnia profilaktyki. Wykazali się dużą pomysłowością  i zaangażowaniem oraz wiedzą z zakresu profilaktyki. Cały Tydzień wpłynął pozytywnie na umocnienie więzi klasowych i integrację społeczności szkolnej.

Zapraszamy do galerii :)

 

Joomla templates by a4joomla